S E P   1 8   ,   2 0 1 4


Ryu ga Gotoku 0: Chikai no Basho [Yakuza 0]

Publisher: Sega
Platform: PS4, PS3
Genre: Action Adventure
Origin: Japan, North America, Europe
Release: TBA