J U L    1 2  ,   2 0 1 2


Ryu ga Gotoku 5: Yume, Kanaeshi Mono [Yakuza 5]

Publisher: Sega
Platform: PlayStation 3
Genre: Dramatic Action Adventure
Origin: Japan
Release: Dec 2012